AKTUÁLNÍ INFORMACE

Valná hromada sdružení jednala

5.2. 2018

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 se sešli členové sdružení SISA na zasedání řádné valné hromady jako nejvyššího orgánu sdružení. Valná hromada projednala a schválila zprávu představenstva o své činnosti od ledna 2017, zprávu o hospodaření sdružení v období od ledna do října 2017, plán aktivit pro rok 2018 a rozpočet sdružení pro rok 2018.

                Přítomní zvolili nové představenstvu sdružení a dozorčí radu sdružení. Členy představenstva

se stali pp. Kyselák Jiří, Milčinský Radek, Ondráček Lukáš, Písařík Martin a Sýkora Jiří.

Členy dozorčí byli zvoleni pp. Kornas Roman, Kolda Jaromír a Trdlica Viktor.

 

                Účastníci velmi ocenili vystoupení hostů p. Ing. Jiřího Počty, vedoucího oddělení odboru 150 Min. dopravy ČR a p. Ing. Vladimíra Rybeckého, šéfredaktora časopisu Autoservis a portálu autoweek.cz.


Spravedlivý a rovný přístup k vozidlům na jednotném digitálním trhu

25.8. 2016

Plnění pokynu eCall s ohledem na zavedení „interoperabilní telematické platformy“ podle zásad spravedlivé hospodářské soutěže a svobodného rozhodování spotřebitelů

 

 

 

Díky povinnému celoevropskému zavedení systému e-Call do všech nových osobních vozidel naplánovanému na rok 2018 se urychlí zavádění telematických technologií a rozvoj směrem k „inteligentním připojeným vozidlům“. Základní telematické funkce systému e-Call se snadno dají rozšířit tak, aby poskytovaly širokou škálu služeb na dálku, jako jsou dopravní informace, rezervace hotelů, směrování na nejbližší parkoviště, programy pojištění založené na způsobu využití, asistenční služby v případě poruchy vozidla nebo – v případě poprodejních služeb v automobilovém průmyslu – diagnostiku na dálku nebo prediktivní údržbu.


Povrchové úpravy vozidel v opravárenských a výrobních lakovnách s roční spotřebou těkavých látek do 15 tun

22.3. 2016

V desetiletém předstihu avizovala Evropská unie všem výrobcům a distributorům nátěrových hmot, že dojde ke značnému omezení nadlimitních („neekologických“) technologií, které budou nahrazeny podlimitními („ekologickými“), s cílem  snížit emise těkavých látek do ovzduší na minimum. Na základě direktiv EU vyšla již v roce 2002 v České republice příslušná ekologická legislativa, jejímž cílem bylo snížení emisí těkavých organických látek z lakoven do ovzduší. Ta definovala i datum realizace formou radikálního omezení dovozu stávajících technologií k 1. 1. 2007 a jejich dopotřebování s následnou likvidaci zbytků do konce téhož roku. Od 1. 1. 2008 měly být na trhu České republiky (až na povolené výjimky) zpracovávány pouze technologie „ekologické“.  Jelikož se to v plné míře nedařilo a dodnes nepodařilo, bylo přikročeno k několika změnám uvedené legislativy ve prospěch lepší srozumitelnosti a jednoznačnosti (pro distributory a zpracovatele nátěrových hmot a pro kontrolní orgány). Věřme, že konečně dojde k omezení nerovné (nekalé) soutěže, jejíž jsme svědky.


Často kladené otázky

3.6. 2015

V praxi se stále setkáváme s porušováním pravidel EU o hospodářské soutěži v oblasti servisu a oprav motorových vozidel. V několika státech EU byly již uloženy za porušování pravidel hospodářské soutěže uloženy vysoké pokuty. Z toho důvodu považujeme za nutné se k některým ustanovením vrátit a znovu je připomenout.