AKTUÁLNÍ INFORMACE

Spravedlivý a rovný přístup k vozidlům na jednotném digitálním trhu

25.8. 2016

Plnění pokynu eCall s ohledem na zavedení „interoperabilní telematické platformy“ podle zásad spravedlivé hospodářské soutěže a svobodného rozhodování spotřebitelů

 

 

 

Díky povinnému celoevropskému zavedení systému e-Call do všech nových osobních vozidel naplánovanému na rok 2018 se urychlí zavádění telematických technologií a rozvoj směrem k „inteligentním připojeným vozidlům“. Základní telematické funkce systému e-Call se snadno dají rozšířit tak, aby poskytovaly širokou škálu služeb na dálku, jako jsou dopravní informace, rezervace hotelů, směrování na nejbližší parkoviště, programy pojištění založené na způsobu využití, asistenční služby v případě poruchy vozidla nebo – v případě poprodejních služeb v automobilovém průmyslu – diagnostiku na dálku nebo prediktivní údržbu.


Povrchové úpravy vozidel v opravárenských a výrobních lakovnách s roční spotřebou těkavých látek do 15 tun

22.3. 2016

V desetiletém předstihu avizovala Evropská unie všem výrobcům a distributorům nátěrových hmot, že dojde ke značnému omezení nadlimitních („neekologických“) technologií, které budou nahrazeny podlimitními („ekologickými“), s cílem  snížit emise těkavých látek do ovzduší na minimum. Na základě direktiv EU vyšla již v roce 2002 v České republice příslušná ekologická legislativa, jejímž cílem bylo snížení emisí těkavých organických látek z lakoven do ovzduší. Ta definovala i datum realizace formou radikálního omezení dovozu stávajících technologií k 1. 1. 2007 a jejich dopotřebování s následnou likvidaci zbytků do konce téhož roku. Od 1. 1. 2008 měly být na trhu České republiky (až na povolené výjimky) zpracovávány pouze technologie „ekologické“.  Jelikož se to v plné míře nedařilo a dodnes nepodařilo, bylo přikročeno k několika změnám uvedené legislativy ve prospěch lepší srozumitelnosti a jednoznačnosti (pro distributory a zpracovatele nátěrových hmot a pro kontrolní orgány). Věřme, že konečně dojde k omezení nerovné (nekalé) soutěže, jejíž jsme svědky.


Nemrznoucí chladicí kapaliny

5.10. 2015

Jako nejčastější příčina problémů s motorem se kromě potíží s palivem uvádí selhání jeho chlazení. Přesto se nemrznoucí kapaliny do chladicích systémů vozidel prodávají tak nějak samy a platí to obzvlášť v segmentu čerpacích stanic. Jejich současný vývoj nám přichystal několik záludností a bude proto dobré, něco si o nich povědět.


Často kladené otázky

3.6. 2015

V praxi se stále setkáváme s porušováním pravidel EU o hospodářské soutěži v oblasti servisu a oprav motorových vozidel. V několika státech EU byly již uloženy za porušování pravidel hospodářské soutěže uloženy vysoké pokuty. Z toho důvodu považujeme za nutné se k některým ustanovením vrátit a znovu je připomenout.


Kulatý stůl věnovaný problematice autopříslušenství a výbavě vozidel

7.4. 2015

Ve čtvrtek 2. dubna 2015 uspořádalo Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky další díl ze seriálu diskusních pořadů – kulatých stolů.


Noví členové sdružení

26.3. 2015

Novými členy Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky /SISA/ se staly společnosti SPECIAL TURBO a.s. se sídlem v Praze 4 a společnost BUČAN s.r.o. se sídlem v Plzni, Purkyňova 1023/23.


Opravárenská doložka – boj nekončí

4.12. 2014

Ve čtvrtek 13. listopadu 2014 se uskutečnilo pracovní setkání k problematice opravárenské doložky.


Valná hromada jednala

10.11. 2014

Ve čtvrtek 6. listopadu 2014 se sešli zástupci členských firem sdružení na valné hromadě, aby projednali zprávu o aktivitách sdružení od ledna 2014, zprávu o hospodaření sdružení v období 1. – 3. čtvrtletí 2014, návrh plánu aktivit pro rok 2015, jakož i nezbytný rozpočet sdružení pro rok 2015. Všechny předložené dokumenty byly schváleny.


Vývoj chladiv – emise automobilových klimatizací

8.10. 2014

Dopady směrnice 2006/40/ES, klimatizace s novými plnivy, legislativní prostředí,  hořlavost či vznětlivost, požadavky na vybavení servisů a řada dalších souvisejících problémů byly obsahem semináře, který uspořádalo Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky dne 25. září v hotelu Michael.


Bezpečné skladování a manipulace s materiály

18.9. 2014

Ve čtvrtek 4. září 2014 uspořádalo naše sdružení pro své členy seminář na téma Bezpečné skladování olejů, maziv, autobaterií a dalších materiálů, které se spadají do oblasti aftermarketu.


Tisková konference SISA a SAČR při příležitosti 20. výročí založení asociací

27.5. 2014

V úterý 13. května 2014 se uskutečnila tisková konference SISA a SAČR při příležitosti 20. výročí založení obou organizací. Pan Jiří Sýkora, prezident SISA – sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky vzpomenul ve svém projevu důvody, které vedly před dvaceti lety k založení organizace, problémy a postavení nezávislého aftermarketu  v devadesátých letech. Výrazným mezníkem dvacetiletého vývoje bylo přijetí Nařízení Komise (ES) č.1400 z roku 2002 o prodeji a servisu motorových vozidel (tzv. bloková výjimka). Později v roce 2010 vstoupilo v platnost Nařízení Komise (EU) č.461/2010, které zajistilo žádoucí pozici aftermarketu v oblasti distribuce náhradních dílů.


Bezpečné upínání nákladů

12.5. 2014

Každý třetí den se stane nehoda nákladního vozu způsobená chybným zajištěním nákladu. Nehody představují však jen vrcholek ledovce. Při silničních kontrolách bylo zjištěno, že téměř polovina všech nákladů není správně upevněna!

Ve čtvrtek 17. dubna t.r. uspořádalo sdružení SISA ve spolupráci se sdružením ČESMAD BOHEMIA „KULATÝ STŮL“ – diskusní pořad věnovaný tentokrát opomíjenému problému – upevnění nákladu na vozidlech.Jak tomu předejít o tom diskutovali zástupci státních orgánů, zkušebních ústavů, Policie ČR, Centra služeb pro silniční dopravu, ale též zástupce výrobce upínacích pásů, distributoři, školící střediska.


Společné prohlášení profesních organizací

25.4. 2013

Se znepokojením jsme v poslední době zaznamenali několik nevhodných reklam či reportáží, které se snaží očernit a zdiskreditovat práci a služby nezávislých autoservisů v České republice. Autoři a producenti těchto programů zřejmě vůbec nechápou význam konkurenčního prostředí a hospodářské soutěže v oblasti servisu a oprav motorových vozidel, jakož i v distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla. Připomínáme, že v České republice máme více jak 6.000 nezávislých autoservisů, které autoři těchto neobjektivních reklam a reportáží zatracují. V této souvislosti považujeme za nutné se k této záležitosti vyjádřit.