Aktuální informace

SISA jednala

20. 11. 2019

Ve čtvrtek 14. listopadu 2019 se sešli zástupci členských firem sdružení importérů a dovozců součástí automobilů a servisní techniky k zasedání valné hromady sdružení. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení, který rozhoduje o základních cílech sdružení a jeho strategii.

[ číst ]


Tisková konference SISA a SAČR

20. 5. 2019

Ve čtvrtek 16. května se uskutečnila tisková konference SISA při příležitosti výročí založení sdružení. Na začátku konference bylo promítnuto video, které zajímavou formou poskytlo účastníkům přehled o základních oblastech nezávislého aftermarketu.

[ číst ]


AUTOSHOW PRAHA proběhne ve dnech 12. – 14. 4. 2019 v PVA EXPO PRAHA

5. 3. 2019

Tradiční česká automobilová přehlídka AUTOSHOW PRAHA vstupuje do svého 22. ročníku s několika zásadními novinkami.

[ číst ]


SISA poskytlo záštitu výstavě AUTOSHOW Praha

20. 2. 2019

SISA - sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky poskytlo záštitu výstavě AUTOHOW Praha, která se uskuteční ve dnech 12. - 14. dubna 2019 na výstavišti v Letňanech.

[ číst ]


Spravedlivý a rovný přístup k vozidlům na jednotném digitálním trhu

25. 8. 2016

Plnění pokynu eCall s ohledem na zavedení „interoperabilní telematické platformy“ podle zásad spravedlivé hospodářské soutěže a svobodného rozhodování spotřebitelů.

[ číst ]


Povrchové úpravy vozidel v opravárenských a výrobních lakovnách s roční spotřebou těkavých látek do 15 tun

22. 3. 2016

V desetiletém předstihu avizovala Evropská unie všem výrobcům a distributorům nátěrových hmot, že dojde ke značnému omezení nadlimitních („neekologických“) technologií, které budou nahrazeny podlimitními („ekologickými“), s cílem snížit emise těkavých látek do ovzduší na minimum. Na základě direktiv EU vyšla již v roce 2002 v České republice příslušná ekologická legislativa, jejímž cílem bylo snížení emisí těkavých organických látek z lakoven do ovzduší. Ta definovala i datum realizace formou radikálního omezení dovozu stávajících technologií k 1. 1. 2007 a jejich dopotřebování s následnou likvidaci zbytků do konce téhož roku. Od 1. 1. 2008 měly být na trhu České republiky (až na povolené výjimky) zpracovávány pouze technologie „ekologické“. Jelikož se to v plné míře nedařilo a dodnes nepodařilo, bylo přikročeno k několika změnám uvedené legislativy ve prospěch lepší srozumitelnosti a jednoznačnosti (pro distributory a zpracovatele nátěrových hmot a pro kontrolní orgány). Věřme, že konečně dojde k omezení nerovné (nekalé) soutěže, jejíž jsme svědky.

[ číst ]


Často kladené otázky

3. 6. 2015

V praxi se stále setkáváme s porušováním pravidel EU o hospodářské soutěži v oblasti servisu a oprav motorových vozidel. V několika státech EU byly již uloženy za porušování pravidel hospodářské soutěže uloženy vysoké pokuty. Z toho důvodu považujeme za nutné se k některým ustanovením vrátit a znovu je připomenout.

[ číst ]


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace