TISKOVÉ INFORMACE

Manifest za spravedlivé digitalizační příležitosti

10.12. 2018

Široká koalice vyzývá tvůrce rozhodnutí EU, aby zajistili skutečně rovné podmínky na poli digitalizace pro přístup k palubním údajům vozidel

Konkurence, inovace a zájmy zákazníka musí být středem zájmu jednotného digitálního trhu EU

Níže podepsanou koalici subjektů automobilového průmyslu a služeb mobility, pojišťoven, řidičů - spotřebitelů a představitelů malých a středních podniků (SME) spojuje obava, že v současné době nejsou účinná hospodářská soutěž, inovace a svobodná volba zákazníka středobodem diskusí o technických řešeních pro spravedlivý a rovný přístup k palubním datům a funkcím propojených automobilů.


Umělé navyšování ceny viditelných karosářských dílů

12.6. 2018

Nový skandál se týká automobilek Renault a PSA ve Francii.Z dokumentů získaných EIC (European Investigative Collaboration) a mediální skupinou Mediapart vyplývá, že automobilky PSA a Renault skrytě uměle navyšovaly ceny určitých náhradních dílů za použití velmi sofistikovaného programu Partneo, poskytovaného společností Accenture. S jeho využitím se nenápadně zvyšovala cena povinně používaných (tzv. captive) náhradních dílů v průměru o 15 %.


Zpráva pracovní skupiny GEAR 2030: Vize budoucnosti sektoru evropského automobilového průmyslu FIGIEFA vyzývá k rychlému zavedení „interoperabilní telematické platformy ve vozidlech“ pro zajištění rovných příležitostí pro digitalizaci v celém řetězci aut

6.11. 2017

Pracovní skupina „GEAR 2030“ – sdružující dohromady zástupce Evropské komise, několika členských států EU a celého automobilového sektoru – včera přijala znění závěrečné zprávy o budoucnosti  řetězce automobilového průmyslu. Zpráva zohledňuje analýzu, kterou skupina provedla pro aktuální a budoucí situaci v automobilovém sektoru v současném rychle se měnícím prostředí, a dává doporučení pro politické iniciativy EU. Představuje, jak uvádí komisařka pro vnitřní trh Elżbieta Bieńkowska, „závěr dvouleté cesty k budoucnosti automobilového sektoru.


Malý konektor s velkým dopadem Jak netečnost Evropské komise ovlivní menší firmy a spotřebitelský výběr

5.10. 2017

Malá zásuvka v automobilu, podobná lékařskému stetoskopu

Představte si, že musíte navštívit s nějakým problémem lékaře. Například vás bolí u srdce nebo cítíte, že se děje něco nedobrého s vaším krevním tlakem. A lékař vás nemá jak vyšetřit, protože nemůže k vyšetření použít stetoskop nebo tlakoměr. To by byl závažný problém, média by určitě spustila povyk a kritizovala systém, v němž nelze pacienta správnými přístroji vyšetřit.

Podobně, pokud se vám pokazí automobil, je potřeba před opravou diagnostikovat problém. Dnešní složité elektronické obvody v automobilech téměř vždy vyžadují možnost připojit k vozidlu testovací zařízení. V současnosti je to možné díky malému diagnostickému konektoru, jemuž se obvykle říká ‘konektor OBD’.

Nicméně, zanedlouho mohou nastat drastické změny, kvůli nimž bude takové připojení nemožné.


Zachování principů Římské smlouvy v digitálním věku automobilového průmyslu

3.4. 2017

Brusel, 23. března 2017. Široká koalice zástupců celého odvětví a motoristů žádá EU, aby vytvořila robustní rámec pro interoperabilní automobilovou telematickou platformu založenou na klíčových principech vycházejících z Římské smlouvy: férová soutěž, nezávislé podnikání, inovace a spotřebitelský výběr


Stanovisko ACEA/CLEPA k přístupu k údajům o vozidlech ohrožuje konkurenci, inovaci a spotřebitelskou možnost výběru

15.12. 2016

Níže podepsaní sdílejí obavu, že u diskusí o možných technických řešeních přístupu k vnitřním údajům ve vozidlech není kladen dostatečný důraz na zájmy zákazníků. Vedle toho, že nepříznivě ovlivňuje možnost svobodné spotřebitelské volby, zasahuje řešení propagované některými zúčastněnými stranami také do oblastí konkurence, inovace a svobodného podnikání.


Evropská komise pod vlivem aféry Dieselgate zpřísňuje pravidla pro schvalování vozidel a jejich částí

12.2. 2016

Evropská komise předložila dne 27. ledna 2016 k debatě návrh novelizující stávající předpis o schvalování vozidel a jejich částí – Nařízení EK čís. 2007/46.

V návrhu jsou mj. změny reagující na aféru Dieselgate. Navrhuje se přísnější dohled nad zkušebnami, které testují nové typy automobilů i nad vozidly v provozu. Neměly by existovat finanční vazby mezi technickými zkušebnami a výrobci vozidel, navrhuje se zavést nový systém testování škodlivých emisí u diesel automobilů.


Porušení pravidel hospodářské soutěže KIA MOTORS u nejvyššího soudu ve Švédsku nepochodila Precedens pro nezávislý aftermarket v rámci EU

2.2. 2016

Podmínka poprodejního servisu vozidel omezujících se pouze na autorizované autoservisy, kterou společnost Kia Motors aplikovala na svoji sedmiletou záruku na nová vozidla na švédském trhu, byla vyřešena.


Měření emisí po 1. lednu 2016

5.1. 2016

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) uspořádalo dne 17. prosince 2015 ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR seminář k tématu měření emisí po 1. lednu 2016.


Nový systém získávání kvalifikací pro autolakýrníky – šance pro každého

27.10. 2015

V souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. „O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání“ byl 8 let vytvářen a v roce 2014 konečně odstartován nový systém získávání kvalifikací. Do jejich tvorby byly zapojeni i zaměstnavatelé. Aktuální podrobné informace jsou uvedeny webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT),  Národního ústavu vzdělávání (NVÚ) Národní soustavy povolání (NSP), Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Národní soustavy povolání (NSP).


Nezávislé podnikání v digitálním věku

8.9. 2015

Poté, co vstoupilo v platnost nařízení Evropské unie o systému eCall, se nyní v Bruselu jedná o dalších detailech technické implementace. Pro mnoho nezávislých firem dodávajících náhradní díly a podnikajících v oblasti servisu a oprav (aftermarket),  jde o zásadní záležitost, protože zabudované telematické systémy budou poskytovat přístup k údajům a informacím o vozidle. Pro nezávislé firmy zabývající se aftermarketem bude telematický přístup k údajům o vozidle představovat zásadní přelom, a tudíž značně ovlivní jejich budoucnost.


Kulatý stůl SISA: Autopříslušenství a výbava

22.4. 2015

Co zaručí bezpečnost?

Výbava pro automobily a další autopříslušenství představuje širokou a zčásti i nepřehlednou oblast, a to dokonce i pro odborníky, natož laiky. Více světla do ní pomohl vnést další „kulatý stůl“ společnosti SISA.


Nedostatky v zabezpečení systému BMW Connected Drive – Interoperabilní a bezpečná telematická platforma jako bezpečné a konkurenceschopné řešení

17.2. 2015

Nedostatky v zabezpečení zjištěné u telematického systému BMW Connected Drive – FIGIEFA podporuje vytvoření interoperabilní a bezpečné telematické platformy pro připojená vozidla, která funguje na bázi nejmodernějších technologií a zároveň reaguje na konkurenční produkty vytvořené uzavřenými soukromými systémy.Bezpečnostní nedostatky zjištěné u systému BMW Connected Drive ukazují, že uzavřené soukromé telematické systémy nemusí nutně zajišťovat 100% zabezpečení dat a zároveň mnohdy nevycházejí z nejmodernějších bezpečnostních norem.


SISA A AUTOLAKY

3.2. 2015

► SISA vyvíjí aktivity pro profesionalizaci autolakoven, etiketu podnikání, vzdělávání a ekologii

► Co jsou to autolaky

► Znovuvzkříšení oboru AUTOLAKÝRNÍK v ČR

► Vytváření zdrojů odborných informací

► Ekologie autolakoven


Studie firmy Ricardo-AEA o fungování „normy Euro 5“ – Ucelený pohled na stávající problémy v oblasti přístupu k informacím o opravách a údržbě (RMI), jež mají dopad na celý trh náhradních dílů

18.12. 2014

Federace FIGIEFA uvítala studii firmy Ricardo-AEA, neboť se jedná o ucelenou zprávu popisující současné problémy, které se týkají zajišťování přístupu k informacím o opravách a údržbě (RMI), jimž čelí nezávislý trh automobilových náhradních dílů. Přínosem „komplexní analýzy“ je, že se zaměřuje na hodnotový řetězec trhu náhradních dílů a na významnou roli „zprostředkovatelů“, jako jsou distributoři náhradních dílů, velkoobchodníci, výrobci nástrojů nebo vydavatelé informací, při zajišťování konkurence na trhu s náhradními díly.


Chladicí kapaliny

11.12. 2014

V pátek 28. srpna letošního roku odvysílala televize PRIMA v pořadu Autosalon číslo 35 – reportáž k chladicím kapalinám v České republice. (http://autosalon.iprima.cz/videa/autosalon-2014-35.


Dopady evropské legislativy na servis klimatizací

6.11. 2014

Klimatizace jsou takřka samozřejmou součástí nových automobilů. Legislativní opatření připravená EU se již několik let dotýkají automobilového průmyslu a začínají představovat komplikaci i pro servisy.

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) k tomuto problému uspořádalo kulatý stůl, na němž se zástupci servisních firem seznámili s touto problematikou.


Neschválení opravárenské doložky blokuje konkurenci na trhu karosářských dílů

5.9. 2014

  • Ochrana 260 milionů vlastníků automobilů v EU automobilů proti nadměrnému zdražování neprošla

 

 

Evropská komise byla nucena stáhnout svůj návrh opravárenské klauzule.

Protekcionistické členské státy blokují panevropskou liberalizaci, což 260 milionům motoristických spotřebitelů znemožňuje vybrat si mezi konkurencí.

Evropská komise rozhodla v květnu letošního roku stáhnout svůj návrh na zavedení celoevropské opravárenské klauzule do směrnice o ochraně průmyslových vzorů č. 98/71/EC.


Přístup k technickým informacím pro nezávislé

20.6. 2014

Technologický pokrok zejména v automobilovém odvětví znamená, že pojem technické informace je velmi prchavý. Evropská komise si uvědomuje, že zcela zásadní pro fungující konkurenci v automobilovém opravárenství i aftermarketu jsou technické informace o vozidlech a přístup k nim, neboť automobilový aftermarket hraje klíčovou roli v udržování dostupné mobility pro čtvrt miliardy evropských motoristů.

 

Klíčovým elementem pro zabezpečení skutečné konkurence na trhu při udržení bezpečnosti vozidel po celou dobu jejich provozní životnosti je pak zajištění jednoznačné identifikace náhradních dílů přístupem k prvotním datům pro všechny nezávislé operátory na trhu poprodejních služeb. Pro opraváře a dodavatele náhradních dílů mají zcela zásadní význam technické informace o vozidle.


Zneužívání záruk

14.4. 2014

Výrobci vozidel podle platného souboru pravidel nemohou podmiňovat platnost záruky opravami a servisem vozidla v jejich síti nebo použitím vlastních značkových náhradních dílů. Spotřebitelé mají právo používat jakoukoliv opravnu pro nezáruční opravy a to jak v průběhu zákonné záruční doby (dva roky ve většině evropských států) nebo prodloužené záruční doby. Každý takový opravce či distributor samozřejmě nese odpovědnost za výrobek a své služby, a pokud poškodí vozidlo následkem nedbalé práce nebo použitím vadného dílu, je za takovou škodu zodpovědný.


Jak funguje bloková výjimka?

12.3. 2014

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) pečlivě sleduje oblast tzv. aftermarketu, podporuje volnou soutěž a tedy také právo motoristů na jejich svobodnou volbu při výběru servisu i náhradních dílů. V této oblasti hraje zásadní roli tzv. bloková výjimka. Funguje tak, jak by měla a jak se předpokládalo?


20 let SISA – Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky

21.2. 2014

Profesní sdružení SISA již 20 let reprezentuje kvalitu na trhu náhradních dílů v ČR

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) již 20 let důsledně prosazuje společné oprávněné zájmy rozhodujících dovozců a distributorů náhradních dílů pro motorová a jejich přípojná vozidla, ale také autolaků a vybavení pro autoservisy. Sdružení SISA, hájí v ČR také celou oblast tzv. aftermarketu, a tím také právo motoristů na jejich svobodnou volbu při výběru opravny, náhradních dílů atd. Svou činností podporuje volnou soutěž a bojuje proti nekalosoutěžnímu jednání.