Základní informace pro zájemce o členství v asociaci

Členství

  • je dobrovolné, vzniká schválením přihlášky nového člena valnou hromadou sdružení
  • přináší členům SISA trvalý kontakt s autobranží, aktuální informace z řady oblastí a další služby
  • může získat každá právnická osoba, jejíž hlavní činnost spadá do této oblasti a je v souladu s pravidly korektního chování (etický kodex)
  • není na překážku účast členů v jiných asociacích
  • lze ukončit jednostranným ukončením
  • zájemce o členství se může stát na určitou dobu pozorovatelem SISA

Právní postavení sdružení

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky je zájmové sdružení právnických osob dle §20f zákona čís. 509/1991 Sb. (Občanský zákoník). Sdružení je registrováno u Městského soudu v Praze ve spolkovém rejstříku v oddílu L pod značkou 58912.

Možné formy a zapojení se do činnosti sdružení

Dle stanov sdružení je možné podílet se na činnosti SISA jako řádný člen sdružení nebo jako pozorovatel. Podmínkou členství je činnost v autobranži, statut právnické osoby a písemný souhlas se stanovami sdružení a etickým kodexem. O přijetí rozhoduje valná hromada. Zájemce se může stát na určitou dobu pozorovatelem. Toto období je ohraničené na dobu maximálně jednoho roku.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace