ORGÁNY SDRUŽENÍ

Valná hromada

je nejvyšším orgánem sdružení. Každá společnost je zde zastoupena svým statutárním zástupcem. Valná hromada rozhoduje o základních otázkách organizace, schvaluje základní koncepci činnosti sdružení, projednává a schvaluje rozpočet organizace, usnáší se na základních dokumentech sdružení.

Představenstvo sdružení

prezident sdružení: Jiří Sýkora

viceprezident sdružení a vedoucí sekce autodílů: Ing. Lukáš Ondráček

viceprezident sdružení a vedoucí sekce servisní techniky a autolaků: Ing. Jiří Kyselák

člen představenstva: Radek Milčinský

člen představenstva: Ing. Martin Písařík

Dozorčí rada

předseda dozorčí rady: Jaromír Kolda

člen dozorčí rady: Roman Kornas

člen dozorčí rady : Viktor Trdlica