Manifest za rovné digitální příležitosti

Široká koalice vyzývá odpovědné zástupce EU k předložení legislativy do roku 2020 a zajištění skutečně spravedlivého digitálního prostoru pro vzdálený  přístup k datum a funkcím vozidel.

Ve světle nových mandátů Evropské komise a Evropského parlamentu chce široká aliance automobilového odvětví, mobilních operátorů, pojistitelů, spotřebitelů a malých a středních společností zdůraznit potřebu aktualizovaného, moderního přístupu k evropské digitální ekonomice, jenž bude v souladu se smělými cíli uvedených institucí, které v nich usilují o podporu inovací a tvorbu funkční legislativy pro moderní hospodářství.

Jedním z klíčových prvků uvedeného nového přístupu by měl být vzdálený, přímý přístup k datům vozidla a funkčním zdrojům. Legislativní řešení umožňující tento přístup nepřinese pouze možnost inovací, ale rovněž zlepší spotřebitelský výběr na sekundárním automobilovém trhu. Dále, přístup k těmto datům je nezbytný, má-li na trhu fungovat efektivní konkurence a má-li EU stanout v čele úsilí o propojenou a autonomní mobilitu a související služby.

Nezávislí operátoři potřebují čtyři zásadní prvky (v příslušném případě se souhlasem řidiče nebo vlastníka vozidla), aby mohli zákazníkům poskytovat konkurenceschopné a inovativní řešení a služby:

  • Nezávislý a přímý přístup v reálném čase k datům generovaným vozidlem, která nemonitoruje výrobce automobilu, včetně dat, u nichž hraje zásadní roli čas,
  • obousměrnou komunikaci s vozidlem a jeho funkcemi, nezávisle na výrobci vozidla,
  • bezpečnou a nezávislou vzájemnou interakci s řidičem pomocí uživatelského rozhraní vozidla (např. prostřednictvím přístrojové desky nebo hlasových pokynů),
  • nezávislý software, běžící přímo v propojeném vozidle pomocí vestavěných výpočetních kapacit a zpracovávající veškerá dynamicky generovaná data co nejblíže ke zdroji.

Rozsáhlé testování ukázalo, že přístupový model prosazovaný výrobci vozidel, tzv. "Extended Vehicle" (ExVe), jenž přesměrovává veškerou komunikaci určenou pro vzdálený přístup k datům na proprietární administrativní server výrobce vozidla, řeší tyto prvky nedostatečně. Kvůli neodmyslitelným koncepčním nedostatkům by tento model stál spotřebitele a nezávislé operátory do roku 2030 až 65 miliard eur.

Výše zmíněné funkce jsou však možné s "interoperabilní, standardizovanou, bezpečnou a otevřenou přístupovou platformou ve vozidle" (OTP). Bezpečnostní architektura, jenž je nedílnou součástí této platformy, by rovněž podpořila nejvyšší standardy kyberbezpečnosti a ochrany dat, a neznamenala by tedy riziko v otázce bezpečnosti.

Ve dvou nedávných rezolucích Evropský parlament vyzval Evropskou komisi, aby zahájila (legislativní) proces, jenž zajistí „spravedlivý a technologicky neutrální přístup k datům vozidla v reálném čase pro některé třetí strany.“ Kromě toho, několik studií Evropské komise přineslo další důkaz právních a hospodářských důsledků, které by vzešly z modelů přístupu k datům vozidel, o nichž se v současnosti diskutuje.

Aktuální podmínky na trhu nenapomáhají efektivní konkurenci nebo tvorbě inovativních služeb, jež budou dostupné pro spotřebitele. Proto je potřeba legislativní rámec EU aktualizovat, podpořit inovace a zajistit, že tyto nové služby budou skutečně dostupné pro spotřebitele.

Signatáři

ADPA ADPA represents the European independent automotive data publishers.
www.adpa.eu
Pierre Thibaudat
EU Affairs Manager
pierre.thibaudat@adpa.eu
+32 2 761 95 18
CECRA CECRA represents the European motor trade and repair businesses
www.cecra.eu
Bernard Lycke
Director General
bernard.lycke@cecra.eu
+32 2 771 96 56
CITA CITA represents the organisations inspecting or supervising inspection of in-service motor vehicles and their trailers
www.citainsp.org
Eduard Fernandez
Executive Director
e.fernandez@citainsp.org
+32 2 469 06 70
EGEA EGEA represents the European garage and test equipment manufacturers and importers
www.egea-association.eu
Massimo Brunamonti
Board Member
contact@aam-con.com
+32 2 761 95 15
ETRM ETRM represents the European tyre and rubber goods producers
www.etrma.org
Fazilet Cinaralp
Secretary General
f.cinaralp@etrma.org
+32 2 218 49 40
FIA Region I FIA Region I represents the European motoring and touring clubs
www.fiaregion1.com
Chris Carroll
Policy Director
ccarroll@fia.com
+32 2 282 08 18
FIGIEFA FIGIEFA represents the European independent automotive aftermarket distributors
www.figiefa.eu
Sylvia Gotzen
Chief Executive Officer
sylvia.gotzen@figiefa.eu
+32 2 761 95 10
Insurance Europe Insurance Europe represents the European insurance and reinsurance sector
www.insuranceeurope.eu
Thomas Gelin
Policy Advisor
gelin@insuranceeurope.eu
+32 2 894 30 48
Leaseurope Leaseurope represents the European leasing and automotive rental industries
www.leaseurope.org
Richard Knubben
Deputy Director-General
r.knubben@leaseurope.com
+32 2 778 05 68
SMEunited SMEunited represents the European crafts, trades and SMEs
www.smeunited.eu
Véronique Willems
Secretary General
v.willems@smeunited.eu
+32 2 230 75 99
UEIL UEIL represents the European lubricants industry
www.ueil.org
Jos Jong
Board Member
josjong@planet.nl
+31 703 38 46 65

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace