Měření emisí po 1. lednu 2016

Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky (SISA) uspořádalo dne 17. prosince 2015 ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR seminář k tématu měření emisí po 1. lednu 2016.

Seminář proběhl v prostorách MD ČR a zúčastnili se ho zástupci MD CR včele s ředitelem odboru 150 p. Ing. Bc. Ivanem Novákem, dále zástupci spol. DEKRA Automobil, TUV SUD, dodavatelů přístrojů pro měření emisí a pracovníci stanic měření emisí.

V přátelské předvánoční atmosféře došlo k ujasnění požadavků legislativy pro stanice měření emisí (SME) po 1. 1. 2016.

Ze strany min. dopravy byl potvrzen charakter přechodného období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 s tím, že:

je nutno respektovat legislativní požadavky vyhlášky MD č.342/2014 Sb. tj. zejména vyhláškou dané termíny

  • pro neřízené systémy používat od 1. 1. 2016 výhradně nové protokoly (s místem pro známku)
  • pro řízené systémy používat do aplikace nových SW verzí, nejpozději však do 30. 6. 2016 původní protokoly (s logem ME)
  • lze kombinovat ruční protokoly pro neřízené s on-line protokoly pro řízené systémy nejpozději

do 30. 6. 2016

  • od 1. 1. 2016 přikládat k řízeným systémům s OBD výpis stavu paměti závad a readiness kódů
  • u OBD zařízení bez tiskového výstupu se akceptuje vytištěný snímek displeje
  • u řízených systémů bez OBD přikládat výpis paměti závad, pokud je to technicky možné

Od 1. 7. 2016 bude možný pouze provoz zařízení s on-linem přenosem měřených emisních hodnot a stavu OBD přímo do zařízení. Byly ujasněny podmínky pro nadstavbový statistický software firem Dekra a TEAS.

Od 1. 7. 2016 nelze kombinovat ručně vypisované a on-line protokoly.

Ze strany MD bude následovat úprava metodik formou sdělení a následně Věstníku dopravy, že:

  • se nevyžaduje v přechodném období a původním SW kontrola regulačního okruhu v případě, že nejsou zavedeny všechny readiness kódy, neboť to zařízení neumožňují.
  • musí být načteny minimálně readiness kódy trvale sledovaných a systémem podporovaných systémů (první tři pozice v číselné řadě)

V případě načtení všech readiness kódů není nutno (a vesměs nelze) zkracovat měření (počet akcelerací) u vznětových motorů, měří se stejným způsobem, jako by readiness kódy načteny nebyly. Tzn., že se měří 5 akcelerací, přičemž se vyhodnocují poslední 4 akcelerace místo celkových 4 (u neřízených), 2 (u OBD bez filtru pevných částic) případně 1 u OBD a DPF. (Tj. jedná se de facto o zpřísnění podmínek, které však neznevýhodňují provozovatele vozidla, pouze navyšují pracnost v SME, avšak nikterak zásadním způsobem.)

MD vyžaduje jednotnou řadu protokolů ME resp. 2 řady pro zážehové a pro vznětové systémy, značení řad od 1/2016… / 1N/2016 dále.

Odlišovat vznětovou řadu lze vsazením písmene N buďto na konce číselné řady např. 123N/2016, nebo za rok 123/2016N.

Pro mobilní měření v terénu (při nedostupnosti on-line centrálního systému) lze vést "mobilní" řadu protokolů, číselné řadě předchází písmeno “M“ jako mobilní (př. M1/2016N nebo M1N/2016, pro zážehové motory M1/16).

Nic se nemění na elektronické evidenci měření, nutno archivovat tištěné kopie protokolů. Knihu známek lze vést elektronicky s měsíčními tištěnými souhrny, jako dosud. Pouze papírová evidence známek je rovněž přípustná.

Ze strany MD i firem TÜV SÜD a DEKRA byla přislíbena maximální součinnost při schvalovacích (homologačních) pracích, aby všichni dodavatelé emisních diagnostických zařízení byli schopni nechat schválit nový SW v termínu umožňujícím včasnou distribuci před 1. 7. 2016.

Zpracoval: Ing. Jiří Troníček (spol. Robert Bosch)

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace