Nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla prodlouženo o dalších pět let!

FIGIEFA považuje prodloužení nařízení o blokové výjimce pro motorová vozidla o dalších pět let a aktualizaci doplňkových pokynů za důležitý krok k zachování hospodářské soutěže na trhu s náhradními díly pro automobilový průmysl. Některé aspekty však budou vyžadovat další objasnění.

FIGIEFA vítá aktualizaci některých ustanovení o technických informacích s cílem zohlednit technický pokrok, zejména začlenění pokročilých asistenčních systémů řidiče a systémů správy baterií. Vzhledem k tomu, že propojená a elektrická mobilita je stále důležitější, pomůže tato reference nezávislému trhu s náhradními díly poskytovat servis nejnovějším modelům vozidel. Do rozsahu technických informací byly zahrnuty i aktivační kódy, které jsou stále více potřebné pro instalaci náhradních dílů.

FIGIEFA rovněž vítá uznání, že údaje generované vozidly jsou "nezbytným vstupem" pro poskytování konkurenceschopných digitálních služeb. Nové pokyny, podle nichž dominantní dodavatel zadržuje údaje generované vozidly (jako jeden příklad základního vstupu) před nezávislými provozovateli "může představovat zneužití podle článku 102 Smlouvy", jsou důležitým signálem, který Evropská komise poskytuje. Doplňující technické požadavky v rámci schválení typu vozidla, které objasňují specifikace těchto vstupů, jsou však i nadále nezbytné v podobě odvětvových právních předpisů o přístupu k palubním údajům, funkcím a zdrojům.

Kromě toho FIGIEFA lituje, že Evropská komise nepřinesla další vysvětlení ustanovení o zneužívání záruk. Podle vlastní hodnotící zprávy Evropské komise se většina rozhodnutí o nesplnění povinnosti přijatých vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž týká zneužití záruk a značný počet vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž vnímal stávající pokyny v této oblasti jako nedostatečnou právní jistotu.

Sylvia Götzen, generální ředitelka FIGIEFA, zdůraznila: "MVBER je a zůstane nezbytnou součástí legislativního rámce pro hospodářskou soutěž na trhu s náhradními díly pro automobilový průmysl. Změny zavedené v novém SGL poskytují nezávislým provozovatelům nové prostředky k řešení překážek v přístupu ke vstupům, jako jsou údaje generované vozidlem, technické informace, nástroje a školení, které jsou nezbytné k provádění oprav a údržby a k dalšímu rozvoji inovativních služeb. Bohužel nebyly vyslyšeny všechny obavy, které FIGIEFA vyjádřila během konzultační fáze. Jsme však i nadále přesvědčeni, že důkazy shromážděné v posledních letech poslouží Evropské komisi v příštích 2–3 letech při zahájení diskusí o příští revizi nařízení MVBER k prokázání nutnosti komplexnějších úprav s ohledem na vývoj trhu a technologií."

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace