Společná výzva k jasnému, jednoznačnému a okamžitě použitelnému ustanovení EU o opravě s cílem vytvořit přístupné a cenově dostupné právo na opravu

FIGIEFA nedávno spojila své síly se společnostmi SME United, AIRC, CLEPA, ECAR a Insurance Europe, aby vyzvala Evropský parlament a Radu k vytvoření účinné doložky o opravě, která je kriticky potřebná k pokrytí nových i stávajících designů tak, aby z nich měl plný prospěch spotřebitel.

Dne 28. listopadu 2022 zveřejnila Evropská komise návrhy na revizi směrnice EU o průmyslových vzorech (COM(2022) 667) a nařízení EU o průmyslových vzorech (COM(2022) 666). Oceňujeme návrhy, zejména zavedení celounijního ustanovení o opravách do směrnice o průmyslových vzorech (článek 19) a potvrzení trvalé doložky o opravách v nařízení o průmyslových vzorech (článek 20a), ale domníváme se, že záměr tohoto začlenění by se mohl účinněji uskutečnit s některými cílenými zlepšeními.

Oba legislativní návrhy zajišťují na jedné straně plnou ochranu práv výrobců k průmyslovým vzorům jejich výrobků (jako je vozidlo) a na druhé straně zabraňují monopolům na poprodejních trzích s viditelnými náhradními díly (jako jsou panely karoserie, světlomety a čelní skla) tím, že z této ochrany vylučují díly určené k opravě a výměně. Dnes takové doložky o opravě existují pouze v některých členských státech. Důrazně podporujeme záměr Evropské komise zavést tento přístup v celé Evropské unii. Harmonizovaná pravidla pro ochranu (průmyslových) vzorů a výjimky z nich jsou významným krokem ke zjednodušení regulačního rámce EU a ucelené ustanovení o opravách by zajistilo hospodářskou soutěž a výběr viditelných náhradních dílů pro spotřebitele, předložilo jejich ceny hospodářské soutěži, podpořilo inovace a zajistilo, že právo na opravu se stane skutečností pro všechny evropské spotřebitele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace