Stanovisko ACEA/CLEPA k přístupu k údajům o vozidlech ohrožuje konkurenci, inovaci a spotřebitelskou možnost výběru

Koalice pojišťoven, dealerů, distributorů náhradních dílů pro automobily, leasingu a zákazníků říká:
Stanovisko ACEA/CLEPA k přístupu k údajům o vozidlech ohrožuje konkurenci, inovaci a spotřebitelskou možnost výběru.

Brusel, 9. prosinec 2016. Níže podepsaní sdílejí obavu, že u diskusí o možných technických řešeních přístupu k vnitřním údajům ve vozidlech není kladen dostatečný důraz na zájmy zákazníků. Vedle toho, že nepříznivě ovlivňuje možnost svobodné spotřebitelské volby, zasahuje řešení propagované některými zúčastněnými stranami také do oblastí konkurence, inovace a svobodného podnikání.

Evropští dodavatelé autodílů a výrobci vozidel nedávno předložili společné technické řešení přístupu k vnitřním údajům ve vozidlech. Tento přístup by přesměroval veškerou budoucí komunikaci a přístup k údajům přes proprietární server výrobce vozidla. Pouze část vygenerovaných údajů by poté byla odeslána na „neutrální server“ a byla přístupná pro nezávislé operátory. Toto řešení – které by se zakládalo na systému Extended Vehicle – by neumožňovalo přímou komunikaci s vozidlem, ale současně by udělovalo výrobcům vozidel plnou rozhodovací moc nad tím, jak, kdy a komu bude udělen přístup k (především agregovaným) údajům.

Naše rozsáhlá průmyslová koalice věří, že toto řešení podrývá právo majitelů vozidel rozhodovat o tom, s kým budou své údaje sdílet a za jakým účelem. Považujeme ho rovněž za vážné ohrožení konkurence, inovace a spotřebitelské možnosti volby v digitální éře. Výrobci vozidel a jejich partnerští dodavatelé si v současnosti konkurují na trhu u široké škály s automobily souvisejících služeb a produktů (např. finanční služby, leasing, pojištění, diagnostika, náhradní díly atd.), které jsou čím dál častěji odkázány na vnitřní údaje o vozidle v reálném čase. V této nové digitální éře proto nestačí jen mít přímý přístup k údajům o vozidle pouze přes nějaké interoperabilní fyzické rozhraní – je kriticky zapotřebí také spojení prostřednictvím digitální komunikace.

Pro zavedení zapojených vozidel je zcela zásadní zajistit příslušné zabezpečení a my věříme, že správnou cestou kupředu je „vnitřní interoperabilní, standardizovaná, zabezpečená platforma s otevřeným přístupem“. Toto řešení by zajistilo tutéž vysokou úroveň zajištění a bezpečnosti, ručení i ochrany dat jako řešení výrobců vozidel, ale současně by chránilo a zajišťovalo i konkurenci, inovaci a spotřebitelskou možnost volby. Mohlo by se zakládat na již existujících telematických systémech výrobců vozidel a splňovat ty nejvyšší dostupné bezpečnostní normy. Již dnes mnoho výrobců automobilů umožňuje vybraným partnerům práci s vlastními systémy a aplikacemi ve svých vozidlech, což jen dokazuje, že zajištěný a bezpečný přístup je možný, aniž by nějak zasahoval do funkcí vozidla.

Níže podepsaní vyzývají evropské instituce, aby vytvořily robustní regulační rámec pro vnitřní interoperabilní, standardizovanou, zajištěnou a bezpečnou digitální telematickou platformu, jakou vyžaduje iniciativa eCall, aby byla zachována skutečná spotřebitelská možnost volby, svobodné podnikání, konkurence a inovace u všech služeb „okolo aut“.

Podepsané asociace:

ADPA (Evropská nezávislá asociace vydavatelů dat), Laurence Eeckhout, ředitel pro záležitosti EU, laurence.eeckhout@adpa.eu – tel: +32 2 761 95 16/ CECRA (Evropská rada distributorů aut a servisů), Bernard Lycke, generální ředitel, Bernard.lycke@cecra.eu , tel: +32 2 771 96 56 / EGEA (Evropská asociace garáží a testovacího vybavení), Eléonore van Haute, generální tajemnice, Eleonore.vanhaute@egea-association.eu, tel: +32 2 761 95 15 / FIA (Mezinárodní automobilová federace), Laurianne Krid, politická ředitelka, lkrid@fia.com , tel: +32 2 282 08 18 / FIGIEFA (Distributoři autodílů a autopříslušenství), Sylvia Gotzen, generální tajemnice, Sylvia.gotzen@figiefa.eu, tel: +32 2 761 95 10 / Insurance Europe(Evropská federace pojišťoven), Thomas Gelin, politický poradce, Tel: +32 2 894 30 48, Gelin@insuranceeurope.eu / Leaseurope (Evropská federace asociací leasingových společností), Richard Knubben, ředitel, r.knubben@leaseurope.com , tel: +32 2 778 05 68.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace