Zachování principů Římské smlouvy v digitálním věku automobilového průmyslu

Brusel, 23. března 2017. Široká koalice zástupců celého odvětví a motoristů žádá EU, aby vytvořila robustní rámec pro interoperabilní automobilovou telematickou platformu založenou na klíčových principech vycházejících z Římské smlouvy: férová soutěž, nezávislé podnikání, inovace a spotřebitelský výběr.

Římské smlouvy, jež byly uzavřeny před 60 lety, znamenaly začátek toho, co dnes známe jako Evropskou unii. Od té doby jsme svědky radikálního posunu v oboru lidského, průmyslového a společenského chování i zvýšenou digitalizaci procesů. Vozidla, která před 60 lety přivážela Paula-Henriho Spaaka a další signatáře do prostor římského Palazzo dei Conservatori, ani vzdáleně nepřipomínala dnešní automobily. Dnes se součástí naší každodenní propojené mobility stává ‘propojený vůz’.

Naše odvětví čelí průlomovým změnám, jež vyžadují robustní, regulované prostředí pro ‘férové digitalizační šance’. Digitalizace evropského průmyslu klepe na dveře a doufáme, že vrcholní evropští představitelé zajistí, že bude přínosem pro všechny, především však pro malé a středí podnikatele, kteří tvoří páteř hospodářství EU a přinášejí kvalitní služby zákazníkům.

Jako široká koalice z celého odvětví zůstáváme jednotní ve víře, že konkurence, inovace, nezávislé podnikání a zájmy spotřebitelů představují základní pilíř Evropské unie dnes i v budoucnosti. V automobilovém sektoru začíná v digitální éře konkurence přímo ve vozidle, v němž kvalita a dostupnost dat generovaných vozidlem určují kvalitu služeb, které lze nabídnout a které si může zákazník vybírat. Nicméně, současný způsob uzavřených telematických automobilových systémů řídí tok dat z vozidla a do vozidla a závažným způsobem omezuje konkurenci a inovaci veškerých služeb a výrobků „kolem automobilu“.

Na vysoce konkurenčních trzích prodeje automobilů, servisu a oprav, pojištění, leasingu a pronájmů, povinných pravidelných inspekcí, náhradních dílů a diagnostických testovacích nástrojů je klíčem ‘volný tok dat’ a interoperabilita. Pouze tyto faktory přinášejí skutečný výběr digitálních služeb a posilují právo majitele vozidla zvolit si, s kým chtějí sdílet data a pro jaké účely.

Naše koalice vyzývá evropské instituce, aby vdechly život do digitální transformace – vytvořením robustního regulovaného prostředí pro interoperabilní, standardizovanou, bezpečnou a zajištěnou digitální automobilovou telematickou platformu. Budování Evropské unie 21. století začíná dodržováním základních principů férové soutěže, inovace, podnikání a svobodného spotřebitelského výběru. I když mají dnes tyto principy jinou podobu, měly by zůstat stejně silné, jako byly v posledních 60 letech.

Koalice pro konkurenční prostředí automobilových služeb v digitální éře

CECRA- Evropská rada distributorů aut a servisů je evropská federace reprezentující zájmy distributorů aut a servisů a evropských distributorů, jež jedná jménem dealerů vozidel pro specifické výrobky. Jejím hlavním cílem je zachovat vhodné evropské regulované prostředí pro firmy v oblasti distribuce automobilů a servisů, které zastupuje. Kontakt: Bernard Lycke – generální ředitel – Bernard.lycke@cecra.eu – tel.: +32 2 771 96 56.

CITA – mezinárodní asociace organizací ve veřejném i soukromém sektoru, které aktivně provádějí povinné inspekce motorových vozidel a přívěsů nebo nesou zodpovědnost za pověřování a dohled nad inspekčními organizacemi.

Kontakt: Eduard Fernández – výkonný ředitel – secretariat@citainsp.org – Tel.: +32 2 469 06 70.

EGEA- evropská asociace servisů a testovacího vybavení zastupuje výrobce i dovozce nástrojů a vybavení pro opravy, servis a technické kontroly vozidel, které představují nedílnou podpůrnou součást hodnotového řetězce automobilového průmyslu. Její rolí je zajistit, že členové asociace mohou následnému trhu v automobilovém odvětví poskytovat nejlepší vybavení a služby, prostřednictvím informací o nových automobilových technologiích, legislativě a požadavcích na standardizaci, které předává svým členům a umožňuje jim zůstat konkurenceschopní v oboru dodávek vybavení pro servis, testování i kalibraci.” Kontakt: Eléonore van Haute – generální sekretář– Eleonore.vanhaute@egea-association.eu – tel.: +32 2 761 95 15.

FIA je celosvětová federace motoristických a turistických klubů. Region FIA I zastupuje zájmy členů jako motoristé, uživatelé veřejné dopravy, chodci a turisté v Evropě. Jejím primárním cílem je zajistit bezpečnou, dostupnou, udržitelnou a efektivní mobilitu. Kontakt: Laurianne Krid – politický ředitel – lkrid@fia.com – tel.: +32 2 282 08 18.

FIGIEFA je mezinárodní federace nezávislých distributorů pro následný automobilový trh. Jeho členové zastupují maloobchodníky i velkoobchodníky s náhradními automobilovými díly a součástmi a jejich servisní řetězce. Cílem FIGIEFA je udržet svobodnou a efektivní soutěž na trhu náhradních dílů pro automobily, servisu a oprav.

Kontakt: Sylvia Gotzen – výkonná ředitelka – Sylvia.gotzen@figiefa.eu – tel.: +32 2 761 95 10

Insurance Europe je evropská federace pojišťoven a zajišťoven. Prostřednictvím 35 členů — národních pojišťovatelských asociací — reprezentuje Insurance Europe všechny typy pojistitelů a zajistitelů, např. panevropských společností, specializovaných firem, vzájemných společností a malých a středních firem. Insurance Europe se sídlem v Bruselu reprezentuje činnosti, které zahrnují zhruba 95 % celkového evropského příjmu z prémií. Pojištění výrazným způsobem přispívá k evropskému hospodářskému růstu a rozvoji. Evropští pojistitelé generují prémiový příjem 1 200 miliard Eur, přímo zaměstnávají více než 975 000 lidí a investují téměř 9 800 miliard Eur do ekonomiky. Kontakt.: Thomas Gelin, politický poradce, tel.: +32 2 894 30 48, Gelin@insuranceeurope.eu

Leaseurope – evropská federace asociací leasingových společností reprezentuje leasingové organizace i sektor půjčoven automobilů v Evropě. Rozsah produktů, které členové Leaseurope pokrývají, sahá od splátkového prodeje až po operativní leasing ve všech kategoriích majetku (automobilový průmysl, zařízení i reality). Rovněž zahrnuje krátkodobé pronájmy automobilů, dodávek a kamiónů.

Kontakt: Richard Knubben – ředitel – r.knubben@leaseurope.com – tel.: +32 2 778 05 68.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace