Zákon o datech vstoupil do trialogu

Po přijetí postoje Evropského parlamentu na plenárním zasedání dne 14. března a tzv. "společného postoje", k němuž Rada dospěla dne 24. března, vstoupil akt o ochraně údajů do poslední fáze legislativního procesu: interinstitucionálních diskusí mezi Parlamentem, Radou a Komisí (tj. "trialogu"). Očekává se, že tento proces bude v nadcházejících měsících intenzivní a zdlouhavý a skončí přijetím konečného znění do července (v nejlepším případě) nebo ke konci roku v říjnu/listopadu.

Témata zájmu nezávislého automobilového průmyslu

FIGIEFA se zapojuje do diskusí o zákonu o datech od samého počátku. FIGIEFA poukázala na konkrétní problémy, s nimiž se denně potýkají nezávislé společnosti na trhu s náhradními díly, a zároveň vyvážila argumenty jiných zúčastněných stran (zejména výrobců, včetně výrobců vozidel). Naším cílem je zajistit, aby všechny strany měly právo na přístup k palubním údajům za stejných podmínek, a překonat současnou nespravedlivou situaci, kdy privilegovaný přístup k údajům o vozidle mají pouze výrobci.

FIGIEFA se zasazuje o to, aby se zákonodárci zabývali možnými překážkami přístupu, jako jsou mimo jiné omezení typu údajů, které mají být zpřístupněny (nejen nezpracované údaje), používání nekalých tvrzení o obchodním tajemství, aby se zabránilo přístupu k údajům generovaným vozidlem, a potřeba spravedlivých a přiměřených poplatků.

Výsledkem informačních aktivit FIGIEFA v posledních měsících je pochopení pro řadu položek. Navrhuje se například, aby smlouvy o "přístupu k údajům" podléhaly zkoušce spravedlnosti pro všechny společnosti, které o přístup usilují (a nejen pro malé a střední podniky). Dalším krokem správným směrem je rovněž zahrnutí harmonizovaných pravidel pro spravedlivý přístup a využívání požadavků na údaje – týkajících se interoperability ohledně toho, jak mohou uživatelé/příjemci údajů přistupovat k údajům z produktů za účelem vývoje služeb pro spotřebitele, do aktu o datech.

Hlavní obavy FIGIEFA před trialogem

Třístranné rozhovory však budou mít stále zásadní význam pro zájmy trhu s náhradními díly, neboť do jednání jsou zahrnuty relevantní prvky s významným dopadem na naše odvětví:

  • Rozsah údajů: Potřeba dále vyjasnit rozsah údajů, neboť stávající vyloučení "odvozených údajů" a "volatilních údajů" by potenciálně vyloučilo zásadní diagnostické údaje a vážně by omezilo účinnost zákona o datech, pokud jde o poskytování konkurenčních služeb založených na datech.
  • Definice držitelů a uživatelů údajů: Je třeba vyjasnit identifikaci všech aktérů, aby byla zajištěna právní jistota pro všechny strany.
  • Interoperabilita: Větší jasnost a transparentnost požadavků na interoperabilitu pro přístup k údajům z produktů (a nejen z datových prostorů) by uživatelům a/nebo třetím stranám umožnila rozvíjet alternativní konkurenční služby pro spotřebitele.
  • Obchodní tajemství a kybernetická bezpečnost: ačkoli je potřeba ochrany obchodního tajemství nesporná, riziko jeho neoprávněného použití k oslabení přístupových práv uživatelů by mělo být omezeno. Stejně jako potřeba oddělit argumenty o kybernetické bezpečnosti od obchodního tajemství.
  • Kompenzace: odškodnění pro držitele údajů by mělo být založeno na nákladech vzniklých při poskytování přístupu. Nezbytná budou jasná a závazná pravidla, která zabrání zneužívání výrazu "rozumný". Další kroky Sekretariát FIGIEFA společně se svými partnery z AFCAR/Aliance pro svobodu oprav automobilů připravil poziční dokument obsahující rozumné návrhy řešení a zlepšení textů Parlamentu, Rady a Komise.

Další kroky

Sekretariát FIGIEFA společně se svými partnery z AFCAR/Aliance pro svobodu oprav automobilů připravil poziční dokument s rozumnými návrhy řešení a zlepšení textů Parlamentu, Rady a Komise.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace